ارتباط با پرداختینو

  • ۰۲۱۴۴۱۷۷۴۲۳

    ۰۹۲۱۵۶۵۳۷۲۰

  • شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸/۳۰ الی ۲۱ , پنجشنبه ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۸

  • در تمامی روز ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۲۴ سفارشات پیگیری می شود

عضویت در خبرنامه سایت